Zmiany w funkcjonowaniu firm farmaceutycznych

Skończył się pierwszy rok, w którym wybrane firmy farmaceutyczne rozpoczęły gromadzenie danych na temat wynagrodzeń wypłacanych służbie zdrowia w ramach swojej działalności, uwzględniając funkcjonujące środowisko medyczne w Polsce. Firmy te to sygnatariusze tzw. Kodeksu Przejrzystości. Kodeks jest inicjatywą ogólnoeuropejską mającą swe źródło w EFPIA (Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych). W Polsce Kodeks ten ma formę wewnętrznej regulacji wprowadzonej przez firmy farmaceutyczne zrzeszone w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Sygnatariusze Kodeksu Przejrzystości gromadzą dane o wysokości wynagrodzeń przekazanych przedstawicielom zawodów medycznych („HCP”) oraz organizacjom ochrony zdrowia („HCO”). Zgodnie z Kodeksem firmy farmaceutyczne za wiedzą i zgodą HCP i HCO upublicznią dane za 2015 r. na swoich stronach internetowych do 30 czerwca 2016 r.

Jakie znaczenie ma Kodeks Przejrzystości dla branży farmaceutycznej, środowiska medycznego i pacjentów, i czy spełni stawiane mu wymagania?

Idea Kodeksu Przejrzystości

Kodeks powstał z inicjatywy samych firm farmaceutycznych i stanowi podkreślenie wagi przejrzystości zawieranych i utrzymywanych relacji ze środowiskiem HCP i HCO. Ze względu na specyfikę biznesu współpraca między firmami farmaceutycznymi, a środowiskiem medycznym jest nieunikniona w wielu obszarach, np. w obszarze badań klinicznych,co stanowi jeden z elementów systemu ochrony zdrowia, zgodnie z cytowaną treścią Preambuły Kodeksu. Dla wszystkich interesariuszy, w tym pacjentów, wzrost przejrzystości powinien pozytywnie wpłynąć na wzmocnieniezaufania do funkcjonującego systemu ochrony zdrowia oraz umożliwiać rzetelną i obiektywną ocenę współpracy ze środowiskiem lekarskim w razie potrzeby.

Kodeks opiera się na zasadzie dobrowolności uczestnictwa. Nie jest elementem systemu prawnego, ale samoregulacjąw środowisku ochrony zdrowia. To od dobrej woli lekarza zależy, czy informacja o wynagrodzeniu zostanie upubliczniona wraz z jego nazwiskiem. Pierwsza publikacja danych może być swego rodzaju testem, czy idea Kodeksu została właściwie zinterpretowana, a wdrożenie praktyki obrotu środków pieniężnych pomiędzy firmami farmaceutycznymi a środowiskiem medycznym przyniesie poprawę przejrzystości i wpłynie na wzrost zaufania do relacji pomiędzy firmami farmaceutycznymi a środowiskiem lekarskim.

US Sunshine Act

Warto dodać, że w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje the Physician Payments Sunshine Act (dalej „Sunshine Act”).

W przeciwieństwie do dobrowolnego Kodeksu Przejrzystości, Sunshine Act jest regulacja prawną, która nakłada obowiązek gromadzenia informacji o transakcjach finansowych pomiędzy biznesem medycznym a środowiskiem lekarskim.

Dodatkowo firmy farmaceutyczne w USA nie publikują same danych a przekazują je do Centrów CMS (Centres for Medicare & Medicaid Services), które podają dane do wiadomości publicznej.

O Sunshine Act pisaliśmy już tutaj:

http://forensic-blog.deloitte.pl/czy-europejskie-wymogi-dla-healthcare-compliance-pojda-sladem-sunshine-act/

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *