Wyłudzenia VAT – ryzyko poza kontrolą?

Nasze ostatnie doświadczenia pokazują, że różnego typu przedsiębiorstwa są wplątywane w proceder, jakim są wyłudzenia VAT (np. karuzela VAT). Co gorsze podmioty te nie są tego świadome, a mogą ponieść bardzo dotkliwe konsekwencje z tego tytułu, w tym konsekwencje finansowe.

Zgodnie z art. 105a ustawy o VAT nabywca towarów odpowiada solidarnie za zaległości podatkowe sprzedającego. Odpowiedzialność ta dotyczy sytuacji, w których spełnione są warunki przedstawione w poniższej tabeli.

VAT – Warunki odpowiedzialności solidarnej

(Źródło: Ustawa o VAT)

 • Warunek 1: Towary określone w załączniku 13 ustawy.
 • Warunek 2: Miesięczne zakupy netto od jednego podmiotu powyżej 50 tys. zł.
 • Warunek 3: W momencie dokonania dostawy towarów podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że podatek należni nie zostanie wpłacony do US.

Pierwotnie załącznik 13 ustawy o VAT wskazywał wyroby stalowe, paliwo oraz złoto. Od lipca 2015 dodatkowo ujęto m.in.:

 • Tonery bez głowicy drukującej do drukarek,
 • Cyfrowe aparaty fotograficzne,
 • Kasety z tuszem i głowicą drukującą,
 • Srebro, platyna nieobrobione, w postaci półproduktu lub w postaci proszku,
 • Metale nieszlachetne pokryte srebrem, złotem lub platyną,
 • Biżuteria, jej części i wyroby jubilerskie ze złota, srebra, platyny lub pokryte metalem szlachetnym.

Uwaga nabywcy powinna być zwrócona na okoliczności towarzyszące dostawie m.in. czy odbiegały one od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami. Nabywca musi ocenić czy cena była uzasadniona i nie była niższa od wartości rynkowej nabywanych towarów. Ustawa nie precyzuje ww. pojęć i jednocześnie przerzuca na nabywcę ciężar udowodnienia, czy okoliczności lub warunki, nie miały wpływu na niezapłacenie podatku.

Odpowiedzialności solidarnej nie stosuje się m. in. 

 • do tankowania standardowych zbiorników w pojazdach na stacjach paliw,
 • gdy brak zapłaty podatku nie wiązało się z „nie nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej”, w tym proceder karuzelowy,
 • gdy spełnione są określone warunki dotyczące kaucji gwarancyjnej po stronie sprzedającego.

Warto nadmienić, iż na stronie Ministerstwa Finansów na dzień 11 maja 2016 roku w wykazie podmiotów z ważną kaucję gwarancyjną widniało zaledwie 159 podmiotów.

Czy w pędzie za jak największą optymalizacją kosztową i zyskiem działy zakupu i sprzedaży będą w stanie skutecznie zarządzać tym ryzykiem? Z całą pewnością przedsiębiorstwa powinny wprowadzić zabezpieczenia i kontrole nakierowane na analizę kontrahenta. Powinny również poświęcić chwilę uwagi na zastanowienie się czy zakup nie wydaje się być zakupem odbiegającym od realiów rynkowych i czy nie nosi znamiona karuzeli VAT. Takie działania pozwolą ograniczyć ryzyko uwikłania w proceder wyłudzenia VAT, w tym uniknąć solidarnej odpowiedzialności. Aby firma mogła skutecznie zapobiegać temu zagrożeniu niezbędna jest wiedza o pierwszych symptomach nieprawidłowości na które firma powinna zawsze zwracać uwagę. Z naszego doświadczenia wynika, iż firmy bardzo często nie zdają sobie sprawy z występującego ryzyka i stają się w łatwy sposób ofiarą przestępstw podatkowych.

Problem wyłudzeń VAT sygnalizowaliśmy już w naszych wcześniejszych publikacjach z sierpnia 2014 (Kolejne zmiany zmierzające do ograniczenia karuzeli podatkowych i wyłudzeń VAT) oraz listopada 2013 (Karuzela Vat. Nie daj się wciągnąć w jej tryby).

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *