SAPIN II – Francja wprowadza zmiany w prawie antykorupcyjnym

SAPIN II, czyli reforma francuskiego prawa w zakresie walki z korupcją oraz modernizacji gospodarki

Francja wprowadza pakiet zmian w zakresie prawa antykorupcyjnego znany, jako Sapin II. Sapin II ma w swoich założeniach wzmocnić przeciwdziałanie korupcji w firmach francuskich i zbliżyć pod tym względem Francję do USA i Wielkiej Brytanii, liderów pod względem egzekwowania prawa antykorupcyjnego na świecie, których regulacje (Foreign Corrupt Practices Act oraz Bribery Act) uznawane są za punkt odniesienia.

Kogo dotyczy Sapin II?

Obowiązek wdrożenia zmian wynikających z Sapin II będzie dotyczył zarówno prywatnych jak i państwowych firm francuskich, zatrudniających co najmniej 500 pracowników, których skonsolidowany obrót wynosi ponad 100 mln EUR. W przypadku grup kapitałowych ustawa przewiduje rozszerzenie obowiązków na oddziały oraz podmioty kontrolowane w innych krajach. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że na wdrożenie Sapin II muszą być przygotowane także polskie przedsiębiorstwa będące częścią francuskich grup kapitałowych.

Sapin II: Na czym będą polegać zmiany?

Podmioty objęte Sapin II będą musiały wdrożyć program zgodności (Compliance Program) uwzględniający w szczególności:

  • kodeks etyki,
  • mechanizmy anonimowego raportowania o nieprawidłowościach,
  • procedury oceny ryzyka na poziomie spółki z uwzględnieniem obszarów jej działalności i zasięgu geograficznego,
  • procedury oceny ryzyka w odniesieniu do klientów, dostawców oraz pośredników,
  • kontrolę wewnętrzną w obszarze księgowości,
  • program szkoleniowy,
  • reżim dyscyplinarny,
  • mechanizmy okresowej oceny programu.

Nadzór i kary za niedostosowanie 

Nadzór nad Sapin II ma sprawować niezależny organ administracyjny – Agencja Antykorupcyjna (Agence Française Anticorruption). Do zadań agencji będzie należało monitorowanie skuteczności programu zgodności realizowanego przez przedsiębiorstwa oraz karanie naruszeń obowiązków.

W ramach realizacji swojej misji, agencja będzie uprawniona do uzyskiwania dokumentacji oraz informacji od przedstawicieli spółek podlegających przepisom. W razie potrzeby agencja będzie miała możliwość weryfikacji dostarczonych informacji w siedzibie spółki, w tym komunikowania się z przedstawicielami spółki i pracownikami. Po przeprowadzonym dochodzeniu sporządzony zostanie raport zawierający obserwacje oraz ewentualne zalecenia dotyczące zapobiegania praktykom korupcyjnym. W przypadku zidentyfikowania naruszeń prawa lub istotnych braków spółka może otrzymać ostrzeżenie oraz polecenie wprowadzenia odpowiednich zmian w nieprzekraczalnym terminie lub karę pieniężną w wysokości do 1 mln EUR w przypadku osób prawych oraz do 200 tys. EUR w przypadku osób fizycznych.

Od kiedy będą obowiązywać zmiany

Obowiązek wdrożenia zmian wynikających z Sapin II będzie obowiązywał od pierwszego dnia następującego po 6 miesiącach od daty uchwalenia ustawy przez francuski parlament. Na dzień dzisiejszy nie jest znany dokładny dzień uchwalenia oraz wejścia w życie zmian. Wiadomo natomiast, że 15 listopada 2016 projekt ustawy został skierowany do Rady Konstytucyjnej i można przypuszczać, że ustawa zacznie obowiązywać w drugiej połowie 2017 roku.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *