Ryzyko nadużyć a działalność nowoczesnych Rad Nadzorczych

W dniu 20 października br. w Warszawie pod auspicjami Rzeczpospolitej oraz Deloitte odbyła się konferencja „Nowoczesne Rady Nadzorcze”.

Podczas konferencji zostały przedstawione najnowsze trendy w zakresie stosowanych regulacji oraz dobrych praktyk ładu korporacyjnego, a także nowe wyzwania i ryzyka stojące przed organami rad nadzorczych. Eksperci szczegółowo omówili kompetencje, które powinni posiadać członkowie współczesnych rad nadzorczych. Wśród zidentyfikowanych trendów zwrócono uwagę na wzrost liczby niezależnych członków zasiadających w radach nadzorczych. Podkreślono zmiany w zakresie podejścia do problematyki zarządzania ryzykiem, wzrost roli ryzyka reputacyjnego oraz technologicznego, a także istotność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, którego częścią składową są mechanizmy kontrolne ograniczające ryzyko nadużyć lub proces zarządzania ryzykiem nadużyć w organizacji.

Nowoczesna rada nadzorcza, w tym szczególnie komitet audytowy, powinna wspierać budowanie zdrowej kultury organizacyjnej, m.in. poprzez ustanowienie anonimowego kanału informowania o nieprawidłowościach oraz stałą ocenę programu przeciwdziałania nadużyciom. Istotne jest również bieżące monitorowanie podejmowanych w ramach takiego programu działań.

Coraz częściej rady nadzorcze wykorzystują wyspecjalizowane i niezależne zewnętrzne zasoby do analiz przypadków nadużyć, w tym również nadużyć dokonywanych przez kadrę zarządzającą. Dostrzegamy również, że organy nadzoru coraz więcej przykładają uwagi do programów przeciwdziałania nadużyciom. „Z doświadczenia wiem, że  takie podejście może dostarczyć łatwo mierzalnych, również finansowo, rezultatów– podkreśla Rafał Turczyn, Lider Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Deloitte.

Pamiętajmy przy tym, że w wyniku działań nieetycznych przedsiębiorstwa tracą średnio 5 % przychodów rocznie (według szacunków ACFE), a niektóre poważne skandale mogą doprowadzić o nałożenia wysokich kar przez regulatorów lub w cięższych przypadkach zaważyć na dalszym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Podejście członków rad nadzorczych do kwestii zapobiegania ryzyku nadużyć jest ważne również ze względu na fakt, że członkowie rad mają wpływ na kształt „tonu nadawanego z góry”.

Odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem nadużyć oraz brak bagatelizowania zgłoszonych anonimowo nieprawidłowości to jednoznaczny przekaz, że prawidłowa postawa oraz etyka działania pracowników są ważnym elementem działalności każdej organizacji.

Zapraszam na stronę Deloitte.com dedykowaną Radom Nadzorczym. Proponujemy tam prenumeratę biuletynu Rad Nadzorczych, raporty i wiele materiałów wspierających profesjonalizację Rad.

konferencje2

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *