Przeciwdziałanie korupcji. ISO 37001:2016

Przeciwdziałanie korupcji: W skład Respect Index wchodzi obecnie 25 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Największe spółki tego indeksu[1] (tj. 9 na 10 największych) stosuje wytyczne raportowania niefinansowego GRI G4, zobowiązując się do podania całkowitej liczby i rodzaju potwierdzonych przypadków korupcji oraz ich konsekwencji. Z tych 10 spółek, 6 spółek nie zidentyfikowało przypadków korupcji, a 2 nie odniosło się do tej kwestii w swoich raportach za 2015 lub wcześniejszych[2].

Nasuwa się pytanie dlaczego firmy nie wykrywają przypadków korupcji? Kwestia jest o tyle istotna, że od 2017 walka z korupcją przestaje być wewnętrzną sprawą dla około 300 przedsiębiorstw w Polsce.[3]

Zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości dla sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 r. lub po tej dacie, obowiązkowe stanie się ujawnianie informacji nt. polityki stosowanej przez przedsiębiorstwa odnośnie przeciwdziałania korupcji, a także ujawnianie rezultatów stosowania tej polityki (tzw. raportowanie niefinansowe).

Obowiązek ten dotyczy m. in. banków, SKOK, zakładów ubezpieczeń, spółek notowanych na GPW, instytucji płatniczych, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych, OFE, które:

  • zatrudniają ponad 500 osób
  • i osiągnęły w poprzednim i bieżącym roku sumę bilansową powyżej 85 mln PLN lub
  • przychody netto powyżej 170 mln PLN
  • odpowiednio 102 mln PLN i 204 mln PLN dla sprawozdań skonsolidowanych.

Nie wystarczy zatem stworzyć odpowiednią politykę antykorupcyjną „na papierze”. Należy pokazać inwestorom, że polityka stosowana jest efektywnie i wywiera pozytywny wpływ na wartość firmy. Informowanie przez kilka lat z rzędu o braku identyfikacji przypadków korupcji może wzbudzać podejrzenia interesariuszy, co do skuteczności walki z korupcją przez ww. przedsiębiorstwa w polskich realiach biznesowych.

Przeciwdziałanie korupcji –  ISO 37001:2016

Warto zwrócić uwagę, iż zarządy i rady nadzorcze spółek, którym zależy na skutecznej walce z korupcją w ich otoczeniu biznesowym otrzymali pod koniec zeszłego roku narządzie w postaci normy ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use. Nowa norma stanowi doskonały przewodnik do wdrożenia systemu zarządzania przeciwdziałaniem korupcji (tzw. ABMS) lub też może stanowić swego rodzaju listą kontrolną przy audycie istniejącego już w firmie systemu. Takim sprawdzeniem może zostać objęty również konkretny dział (np. zakupów), proces (np. proces inwestycyjny), grupa kontrahentów (np. pośredników) lub też wybrane projekty/ typy transakcji (np. przygotowanie specyfikacji przetargowej, prowizje).

Kwestia skutecznej walki z korupcją w biznesie będzie tematem kolejnych wpisów na naszym blogu. Zapraszamy do lektury.

[1] Największe spółki pod względem ich udziału procentowego w indeksie na grudzień 2016 r.

[2] Raporty roczne/zintegrowane/CSR za 2015, w przypadku 3 spółek raporty za lata 2013-2014 (raportowanie dwuletnie) oraz w przypadku 1 spółki raport za 2014 r.

[3] Informacje ze strony https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/gri4-Polskie-Tlumaczenie.html, z dnia 7 marca 2017 r.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *