Polska wyżej w rankingu postrzegania korupcji Transparency International 2013

Zgodnie z najnowszymi raportem Transparency International, Polska znajduje się na 38 pozycji ze wskaźnikiem CPI (Corruption Perception Index) określonym na poziomie 60 jednostek. Spośród 177 ocenianych Państw w najnowszym badaniu „The Corruption Perceptions Index 2013” zmieniając swoją pozycję o 3 w górę (zmiana CPI o 2 jednostki). Jest to zmiana względem ubiegłego roku, w którym organizacja spozycjonowała Polskę na 41 miejscu, określając wartość wskaźnika CPI na 58 jednostek.

Jakie są wyniki globalnie?

Jak podają autorzy badania w 2013 roku nie ma kraju, który osiągnąłby perfekcyjny wynik, niemniej tradycyjnie wskazują na grupę krajów skandynawskich, dodając do tego Australię, Nową Zelandię oraz Singapur jako grupę krajów, gdzie korupcja nie jest postrzegana jako problem. Analizując ankietę można zauważyć, że pomimo kosmetycznych przetasowań w czołówce, sama wartość indeksu dla w/w krajów nieco się obniżyła. Co więcej, jak podkreślają autorzy, 2/3 Państw osiągnęło wynik poniżej wskaźnika 50 jednostek, co wskazuje, że zjawisko korupcji pozostaje aktualnym problemem.

Jak na tym tle wypada Polska?

Dziwić może informacja, że Polska zajmuje miejsce za krajami, takimi jak Butan i Botswana, które ze wskaźnikiem CPI równym odpowiednio 63 i 64, zajmują 31 i 30 miejsce w rankingu.

Niemniej Polska na tle sąsiadów, szczególnie z południa oraz wschodu, wypada całkiem nieźle. Co prawda nasz zachodni sąsiad zajmuje miejsce 12, niemniej Polska zajmuje najwyższe miejsce w porównaniu do ankietowanych sąsiadów z południa oraz wschodu, czyli Czech, Łotwy i Litwy, które zajmują odpowiednio 57, 49 oraz 43 miejsce.

Jak należy odczytywać uzyskiwane wyniki?

Ocena CPI=0 wskazuje na kraje, które postrzegane jako wysoko skorumpowane, a ocena CPI=100, wskazuje na kraje gdzie korupcja nie jest uznawana jako problem.

Kilka słów o raporcie

Badanie „The Corruption Perceptions Index” jest badaniem prowadzonym przez organizację Transparency International przez szereg kolejnych lat i dotyczy postrzegania korupcji związanej z sektorem publicznym.

Edycja dla 2013 roku, zdaniem autorów badania, może posłużyć za przypomnienie, że nadużywanie władzy, ukryte interesy i przekupstwo kontynuują swoje negatywne oddziaływanie w skali ogólnoświatowej.

Źródło: http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *