Nowy program pozyskiwania informacji od sygnalistów UOKIK

UOKiK uruchomił nowy pilotażowy program pozyskiwania informacji od sygnalistów działających w dobrej wierze i w interesie publicznym. Osoby, które dysponują wiedzą nt. praktyk niezgodnych z regułami konkurencji, takich jak np. zmowy cenowe, zmowy kontyngentowe, zmowy przetargowe, zmowy dotyczące podziału rynku lub grup konsumentów, mogą obecnie anonimowo zawiadomić UOKiK. Zawiadomienia można wysyłać listownie na podany na stronie UOKiK adres, na dedykowaną skrzynkę e-mail (sygnalista@uokik.gov.pl) lub dokonać zgłoszenia za pośrednictwem linii telefonicznej (+22 55 60 500).  W szczególnych przypadkach, gdy przekazywane informacje dotyczą działań pracodawcy lub kontrahenta i istnieje obawa o ujawnienie tożsamości sygnalisty, UOKiK proponuje złożenie zawiadomienia przez pośrednika (np. adwokata, radcę prawnego lub inną zaufaną osobę) lub osobiście w trakcie anonimowej wizyty w UOKiK.

Ochrona sygnalistów

Poza technicznymi aspektami anonimowego zgłoszenia nieprawidłowości pozostaje wciąż istotna kwestia realnej ochrony zgłaszających. W obecnym kształcie ochrona sygnalistów nie jest usankcjonowana prawnie i w praktyce sprowadza się  do zaniechania przez pracowników UOKiK ustalenia tożsamości zgłaszającego.

Kluczową kwestią z punktu widzenia  sygnalistów jest ochrona przed dyskryminacją i różnymi formami represji. Najczęściej spotykane formy represji w stosunku do sygnalistów dotyczą zwolnień, ukarania w postaci braku promocji, podwyżki, odmowy uczestnictwa w szkoleniach, czy braku przedłużenia umowy, nie wspominając o wykluczeniu w miejscu pracy oraz w lokalnej społeczności.

Z informacji dostępnych na stronach UOKiK wynika, że trwają już prace nad wprowadzeniem do przepisów prawa instytucji sygnalisty. Potrzeba ochrony jest o tyle istotna, iż w ramach prowadzonych postępowań, strony mają dostęp do materiału dowodowego i akt sprawy, co może ułatwiać identyfikację sygnalisty bez potrzeby ujawniania danych osobowych.

Regulacje dotyczące ochrony sygnalistów funkcjonują już w niektórych krajach europejskich, takich jak Niemcy, Słowacja, Węgry. Ciekawe podejście proponuje również Francja, która ustawą Sapin II wprowadza szeroką ochronę sygnalistów (od stworzenia definicji sygnalisty, poprzez zakaz bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji, kończąc na obowiązku udowodnienie przed sądem przez firmę, że ewentualne zwolnienie sygnalisty, nie miało związku z samym zgłoszeniem).

Wzmożony nadzór UOKiK

Według prezesa UOKiK zwiększenie wykrywalności zmów to jedno z najważniejszych zadań urzędu. Po wprowadzeniu odpowiednich zmian prawnych, o których mowa powyżej, można spodziewać się wzrostu wykrywalności naruszeń prawa antymonopolowego.

Przedsiębiorstwa i zarządzający już teraz powinni zastanowić się nad podjęciem działań w zakresie ograniczenia ryzyka niezgodności z prawem antymonopolowym. Sam wymiar kar finansowych przewidzianych za naruszenie tych przepisów robić wrażenie. W przypadku przedsiębiorstw kary mogą wynosić do 10% wartości obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok wydania decyzji, natomiast w przypadku osób fizycznych do 2 mln złotych (dotyczy obecnych, jak i byłych pracowników).

Istotnym elementem w zapewnieniu zgodności w przepisami prawa antymonopolowego, jest identyfikacja obszarów działalności przedsiębiorstwa najbardziej podatnych na tego rodzaju naruszenia oraz wdrożenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych i zarządczych. Niemniej istotne jest zwiększanie świadomości pracowników na temat zagrożeń wynikających z naruszenia przepisów prawa i proaktywne budowanie kultury organizacyjnej promującej etyczne zachowania i odpowiedzialne prowadzenie biznesu.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *