Rosnąca potrzeba wsparcia forensic w przeprowadzanych transakcjach fuzji i przejęć

Rok 2016 to rok nowych wyznań również dla obszaru fuzji i przejęć (w dalszej części „M&A”). Ostatnie lata bogate były w doniesienia na temat omijania norm i łamania prawa, w tym liczne skandale korupcyjne. Dzisiaj nie dziwi również zwiększona aktywność regulatorów oraz jeszcze większa skrupulatność przeprowadzanych przez urzędy kontroli, a także dotkliwe kary nakładane na przedsiębiorstwa z różnych sektorów rynku.

Badania forensic pre-close due diligence

W celu poznania specyficznych ryzyk przed podpisaniem umów SPA („shares purchase agreement”) kupujący często zlecają przeprowadzenie specyficznego badania, jakim jest forensic due diligence. Uwaga tego badania skupiona jest nie na analizie obszaru operacyjnego, a ryzykach specyficznych, takich jak brak respektowania czy błędna interpretacja kluczowych dla sektora regulacji, np. aktów prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy dla sektora finansowego, prawa farmaceutycznego dla podmiotów healthcare, czy ponadnarodowych aktów, takich jak amerykańskie prawo antykorupcyjne FCPA w przypadku spółek amerykańskich. Ważnym aspektem badania jest zapobieganie konfliktowi interesów czy nadużyciom, dlatego w ramach badania identyfikowane są podstawowe ryzyka oraz wstępnie oceniana struktura ramowa kontroli przeciwdziałająca ich materializacji. W trakcie badania można często zidentyfikować ukrywane powiązania kapitałowo-osobowe pomiędzy kluczowymi partnerami biznesowymi a władzami spółki, a także transakcje, które posiadają symptomy wyprowadzania środków finansowych z podmiotów gospodarczych. Szczegółowej analizie podlega również aktualna reputacja spółki.

Badania forensic post-close due diligence

Coraz częściej kupujący zabezpiecza się przed ryzykiem odkrycia głęboko skrywanych przysłowiowych trupów w szafie poprzez przeprowadzenie szczegółowego badania po zakupie („post-close”). Badanie takie posiada z reguły zdecydowanie lepszy dostęp do pracowników, szerszego zakresu informacji oraz dokumentów. Kupujący włączają wyniki due diligence post-close do mechanizmu ostatecznego ustalenia ceny transakcji.

„Wykorzystując specjalizacje i doświadczenie zespołu forensic w ramach badań due diligence staramy się ostrzegać klientów przed niewidzialnymi gołym okiem symptomami nadużyć oraz korupcji, a także zawsze szczegółowo sprawdzamy reputację targetu przedsięwzięcia. Zdajemy sobie sprawę z  konsekwencji nieprawidłowo funkcjonującego obszaru compliance w organizacjach oraz wiemy dużo o  częstych bolączkach systemów kontroli wewnętrznej w walce z czymś, co jest dla wielu organizacji niewidzialne. Zarówno słabość w zarządzaniu zgodnością, jak i słabość kontroli, powoduje ryzyka natury prawnej czy reputacyjnej, ale może doprowadzić również do istotnych konsekwencji finansowych. Klienci zdają sobie dzisiaj sprawę, że poprawa organizacji po zakupie może słono kosztować i taką informację warto posiadać jak najwcześniej.“
– komentuje Rafał Turczyn, Lider Zespołu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć i Ekspertyz w Sprawach Spornych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *