Najbardziej dotkliwe kary za naruszenie amerykańskiej ustawy FCPA dotyczyły firm europejskich

Przypadek?

Przyglądając się najbardziej dotkliwym karom, jakie historycznie nałożono z tytułu złamania zapisów ustawy FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), można zaobserwować, że większość z nich dotyczyła firm europejskich. Przykłady można mnożyć rozpoczynając od roku 2008 od firmy Siemens (Niemcy) poprzez Snamprogetti Netherlands B.V. (Holandia), Technip SA (Francja), BAE (UK), Daimler AG (Niemcy), Alcatel Lucent (Francja), Magyar Telecom (Węgry), czy wreszcie kończąc w  roku 2013 na Total S.A. (Francja).

Co się wokół nas zmienia?

Możemy odnotować trend w postaci zwiększonego zainteresowania środowiskiem regulacyjnym dotyczącym ustawodawstwa antykorupcyjnego FCPA. Częstsze egzekwowanie prawa antykorupcyjnego, wysokie kary z tytułu złamania ustawy FCPA reprezentujące jednostkowo kwoty rzędu kilkuset milionów dolarów, a także wyostrzona uwaga mediów na  aspekty związane z naruszeniami ustawodawstwa antykorupcyjnego powodują, że znaczenie zarządzania zgodnością w firmach w zakresie obszaru antykorupcyjnego istotnie wzrasta. Coraz częściej lokalne firmy same dbają o optymalizację procedur oraz mechanizmów kontrolnych ograniczając możliwe ryzyko naruszenia ustawodawstwa, a także amerykańskie firmy matki coraz chętniej zlecają audyty środowisk regulacyjnych związanych z FCPA.

Jakie są elementy składowe FCPA?

FCPA składa się z dwóch komponentów dotyczących procedur księgowych oraz przepisów antykorupcyjnych.  Celem wprowadzenia komponentu związanego z procedurami księgowymi było powstrzymanie przedsiębiorstw przed ukrywaniem łapówek pod postacią transakcji gospodarczych. Z kolei komponent dotyczący przepisów antykorupcyjnych miał usankcjonować przekupstwo funkcjonariusza zagranicznego dokonane w celu biznesowym w postaci pozyskania lub utrzymania biznesu. Obowiązywanie wskazanych komponentów amerykańskiej ustawy FCPA każdorazowo zależy od rodzaju oraz cech podmiotów, z którymi mamy w danym przypadku do czynienia.  Należy wspomnieć, że przepisy dotyczące korupcji egzekwowane są przez Departament Sprawiedliwości (DOJ), natomiast przepisy związane z procedurami księgowymi przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Gdzie nie popełniać błędów?

Warto podkreślić, że amerykańskie podmioty mogą być odpowiedzialne za działalność stron trzecich pomimo braku bezpośredniego udziału w danym zdarzeniu, zgodnie z teorią kształtującą odpowiedzialność w ramach anglosaskiego systemu common law tzw. vicarious liability.

Należy mieć świadomość, że naruszenia wykazane w ramach omówionych pokrótce  komponentów ustawodawstwa FCPA mogą powodować odpowiedzialność firm oraz osób w sferze prawa karnego oraz cywilnego.

Trzeba zdawać sobie sprawę, że rozumienie przepisów prawnych, określenie poziomu przejrzystości zdarzeń gospodarczych w księgowości, a także samo  zaadresowanie problematyki wewnątrz organizacji może być różne ze względu na posiadany kierunek wykształcenia oraz bagaż doświadczeń zawodowych osób zajmujących się problematyką w firmie.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *