Mapa Korupcji – nowa publikacja CBA

W ostatnich dniach Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) opublikowało raport Mapa Korupcji – Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce w 2015 r.. Opracowanie powstało dzięki współpracy Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Finansów, Prokuraturą Generalną, Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową, Służbą Celną oraz Służbą Więzienną.

Według danych zaprezentowanych w raporcie całkowita liczba zarejestrowanych przestępstw korupcyjnych w 2015r. wyniosła blisko 18 tysięcy (dokładnie 17 790 przypadków). Zdecydowana większość nadużyć została odnotowana przez Policję – blisko 95%.

W tegorocznym wydaniu po raz pierwszy uwzględniono dane na temat przestępstw opisanych w art. 271 § 3 Kodeksu Karnego, czyli poświadczenia nieprawdy w dokumencie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Przestępstwo to stanowi blisko 50% zarejestrowanych przestępstw korupcyjnych w 2015r. Wśród najczęściej rejestrowanych przestępstw, poza poświadczeniem nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, były: przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprzedajność urzędnicza oraz przekupstwo.

Raport zawiera również informacje na temat rozmieszczenia geograficznego zarejestrowanych przykładów korupcji. Najwięcej przestępstw popełniono na terenie województwa śląskiego (5 348)
i mazowieckiego (2 108)
. Najmniej zarejestrowanych przypadków korupcji odnotowano na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (85) i podlaskiego (117). Warto podkreślić, że w przeliczeniu na 1 milion mieszkańców najwięcej aktów korupcji zarejestrowano w województwie lubuskim, a najmniej w województwie warmińsko-mazurskim.

Zdecydowana większość podejrzanych o korupcję to mężczyźni. W prowadzonych przez Policję postępowaniach kobiety stanowiły tylko 19% ogółu.

Łączna wartość ujawnionych przez CBA korzyści majątkowych w 2015 r. wyniosła ponad 8,5 mln zł
i 756 tys. euro
. Zabezpieczono mienie o wartości blisko 6,5 mln zł, 2,4 tys. euro i 2,2 tys. dolarów amerykańskich. Skazano 2 405 osób. Większość wydanych orzeczeń stanowiły wyroki za przestępstwo przekupstwa (1 213 skazanych) oraz poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej (478 przypadków).

Pełen raport dostępny jest na stronie Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Mapa Korupcji – Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce w 2015 r.
Spis treści zawartych w publikacji

 • Wstęp
 • Rejestracje przestępstw korupcyjnych
 • Postępowania przygotowawcze
 • Podejrzani w sprawach o przestępstwa korupcyjne
 • Stosowane środki zapobiegawcze
 • Zabezpieczone mienie i ujawnione korzyści majątkowe
 • Prawomocne skazania
 • Przestępczość korupcyjna w organach ścigania i Siłach Zbrojnych RP
 • Dane Departamentu Wywiadu Skarbowego Ministerstwa Finansów
 • Spis tabel
 • Spis wykresów

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *