Komisja Europejska zaostrza przepisy AML

Komisja Europejska zaostrza przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)

W ogłoszonym 5 lipca komunikacie Komisja Europejska zapowiada szereg zmian w przepisach mających na celu skuteczniejszą walkę ze zjawiskiem prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz unikania płacenia podatków.
Aby zapobiec wykorzystaniu wirtualnych walut do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu Komisja Europejska proponuje włączenie platform wymiany walut wirtualnych w zakres obowiązywania 4 dyrektywy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i poddanie tych podmiotów nadzorowi na szczeblu krajowym. Wirtualne platformy wymiany walut będą musiały wprowadzić procedury identyfikacji klientów z zachowaniem należytej staranności przy wymianie walut wirtualnych, kończąc z anonimowością takiej wymiany.

Komisja proponuje również, aby zminimalizować płatności z wykorzystaniem anonimowych kart przedpłaconych (ang. pre-paid cards), poprzez obniżenie progów identyfikacji z 250 EUR do 150 EUR i poszerzenie wymagań w zakresie weryfikacji klienta.

Zgodnie z zaleceniami 4 dyrektywy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, Komisja zamierza ujednolicić listę kontroli mających zastosowanie do krajów wykazujących znaczące braki w systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. W odniesieniu do tego zalecenia banki będą musiały stosować dodatkowe kontrole przy realizacji przepływów finansowych pochodzących z tych krajów. Lista krajów wykazujących znaczące braki w systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu ma zostać opublikowana 14 lipca.

Zwiększenie uprawnień jednostek analityki finansowej, które odgrywają ważną rolę w wykrywaniu transgranicznych operacji finansowych prowadzonych przez sieci terrorystyczne i wykrywaniu ich popleczników finansowych, ma zdaniem Komisji umożliwić lepszą współpracę pomiędzy poszczególnymi krajami w tym zakresie. Istotnym elementem jest również rozszerzenie zakresu informacji dostępnych dla jednostek analityki finansowej i ułatwienie tego dostępu.

Obowiązki państw członkowskich

Państwa członkowskie mają udostępnić do publicznej wiadomości określone informacje z krajowych rejestrów dotyczące beneficjentów rzeczywistych. Nie wszystkie informacje zawarte w rejestrach krajowych będą dostępne publicznie, część z nich ma być udostępniona wyłącznie w przypadku wykazania uzasadnionego interesu. W przypadku podmiotów, w stosunku do których istnieje ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (lub uchylania się od opodatkowania), rejestry miałyby zawierać informacje o beneficjentach rzeczywistych posiadających 10% udziałów w takich podmiotach. Dla pozostałych podmiotów próg dla beneficjentów ma pozostać na poziomie 25%. Propozycja ta przewiduje również integrację rejestrów w celu ułatwienia współpracy między państwami członkowskimi.

Kierunek i charakter zmian zaproponowanych przez Komisję Europejską wydają się być dobrą odpowiedzią na przynajmniej niektóre ograniczenia i problemy, z którymi borykają się instytucje finansowe w ramach walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Objęcie nadzorem stosunkowo nowych działalności podatnych na pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, oraz umożliwienie lepszej wymiany informacji pomiędzy państwami powinno przynajmniej w teorii przełożyć się na zwiększenie skuteczności działań. O faktycznej skuteczności zaproponowanych zmian będzie jednak decydować szybkość i sposób wdrożenia zaleceń przez poszczególne państwa członkowskie i instytucje finansowe, o czym przekonamy się w niedalekiej przyszłości.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *