Komentarz do Raportu Transparency International „Indeks Postrzegania Korupcji 2014”

W najnowszej 20 edycji Indeksu Postrzegania Korupcji (CPI – Corruption Perceptions Index), opracowywanego przez Transparency International, Polska zajęła 35 miejsce na tle 175 państw uwzględnionych w badaniu. To awans o 3 pozycje w porównaniu z wynikiem uzyskanym w poprzedniej edycji, co wskazuje na poprawę odbioru skali korupcji w sektorze publicznym przez polskich przedsiębiorców i ekspertów.

Indeks Postrzegania Korupcji 2014 przedstawia listę państw uszeregowanych zgodnie z punktacją przyznaną na podstawie stopnia postrzegania poziomu skorumpowania sektora publicznego (od 0 pkt dla krajów, które są postrzegane jako wysoko skorumpowane do 100 pkt dla krajów, w których uznaje się, że korupcja w sektorze publicznym nie istnieje). Warto podkreślić, że CPI nie mierzy realnej skali korupcji, która w praktyce jest niemożliwa do precyzyjnego oszacowania.

W tym roku na szczycie listy CPI znalazła się Dania (92 pkt), natomiast najniżej uplasowały się Północna Korea i Somalia (8 pkt). Wśród liderów rankingu można wymienić Nową Zelandię, kraje skandynawskie, Singapur, Kanadę, Australię, kraje niemieckojęzyczne oraz kraje Beneluxu. Zastanawiający jest spadek odnotowany przez Chiny, tym bardziej w obliczu kampanii antykorupcyjnej prowadzonej przez chiński rząd skierowanej przeciw zjawisku korupcji funkcjonującym w środowisku urzędników państwowych. Pozycja Polski w rankingu ulega poprawie z roku na rok. W tegorocznej edycji nasz kraj zajął 35 lokatę ex aequo z Tajwanem. Wśród naszych sąsiadów lepiej wypadły Niemcy (79 pkt), natomiast Czechy i Słowacja zajęły dopiero odpowiednio 53 i 54 miejsca.

Pozycja w rankingu może pośrednio świadczyć o poziomie funkcjonowania łapownictwa wśród urzędników publicznych, zapleczu prawnym mającym na celu zwalczanie korupcji oraz stopniu transparentności działań instytucji publicznych. „Coraz więcej i bardziej otwarcie mówimy w Polsce o korupcji i sposobach jej zapobiegania. Coraz częściej pokazywane są widowiskowe działania służb, które wychwytują tego rodzaju zachowania. Nie należy zapominać, że wpływa to na postrzeganie wagi samego problemu, jak również  poziomu aktywności państwa oraz służb w zakresie jego zwalczania. W rezultacie identyfikacja zmiany podejścia do problematyki oraz odbiór zwiększonej aktywności  państwa w obszarze problemowym, może istotnie wpływać na uzyskiwane podczas takiego badania wyniki. Warto dodać, że korupcja jako zjawisko dotyka nie tylko sektora publicznego, ale również sektora prywatnego, gdzie oprócz odpowiedzialności prawnej za działania zabronione pojawiają się istotne ryzyka związane z reputacją przedsiębiorstw, a w konsekwencji ryzyka wpływające na jego wartość. Korupcja jest dzisiaj z pewnością  jednym z najbardziej ambitnych wyzwań dla działów compliance funkcjonujących w strukturach przedsiębiorstw sektora prywatnego”  – komentuje Rafał Turczyn, lider zespołu zarządzania ryzykiem nadużyć i ekspertyz w sprawach spornych  Deloitte.

Sprawdź na jakich pozycjach  w Indeksie Postrzegania Korupcji 2014 wydanym przez Transparency International  uplasowały się pozostałe kraje

Zapoznaj się z aktualnymi zagrożeniami dla reputacji przedsiębiorstw

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *