Współpraca policji i sektora bankowego | Relacja z seminarium

W dniach 22-24 czerwca 2016 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się kolejna edycja seminarium naukowo-praktycznego „Współpraca Policji i sektora bankowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości związanej z funkcjonowaniem banków”. Organizatorem seminarium jest Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji, Instytut Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Rada Bezpieczeństwa Banków Związku Banków Polskich. W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu najwyższej klasy specjalistów, m.in. eksperci Deloitte Forensic oraz przedstawiciele Europolu, Prokuratury Krajowej, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, komórek bezpieczeństwa banków, firm telekomunikacyjnych, zakładów ubezpieczeń i Policji.

Rafał Turczyn – Lider Deloitte Forensic Polska – moderuje dyskusję pomiędzy przedstawicielami firm telekomunikacyjnych, Policji i instytucji finansowych.
Rafał Turczyn – Lider Deloitte Forensic Polska – moderuje dyskusję pomiędzy przedstawicielami firm telekomunikacyjnych, Policji i instytucji finansowych.

Podczas wydarzenia poruszono tematykę współpracy instytucji finansowych z organami ścigania, prania brudnych pieniędzy (AML), przestępstw ubezpieczeniowych, kredytowych i elektronicznych, a także wdrażania oraz funkcjonowania innowacyjnych systemów wykrywania oszustw i nieprawidłowości w organizacjach o międzynarodowym charakterze. Pierwszego dnia seminarium Rafał Turczyn (Lider Deloitte Forensic Polska) poprowadził dyskusję na temat procesów zarządzania ryzykiem nadużyć w spółkach telekomunikacyjnych oraz możliwości i przesłanek do nawiązania ścisłej kooperacji pomiędzy telekomami, instytucjami finansowymi oraz Policją w zakresie przeciwdziałania przestępczości gospodarczej.

Na zdjęciu: Marcin Izbicki (po lewej) i Jakub Florek – Menedżerowie w Zespole Deloitte Forensic – prowadzą panel na temat występowania konfliktów interesów w organizacjach.
Marcin Izbicki (po lewej) i Jakub Florek – Menedżerowie w Zespole Deloitte Forensic – prowadzą panel na temat występowania konfliktów interesów w organizacjach.

Drugiego dnia konferencji Jakub Florek oraz Marcin Izbicki – Menedżerowie w Zespole Deloitte Forensic z wieloletnim doświadczeniem zawodowym – poprowadzili panel dotyczący konfliktów interesów występujących w organizacjach. Podczas prezentacji zdefiniowano omawiane pojęcie, przedstawiono wybrane przykłady konfliktów interesów wykrytych podczas audytów śledczych oraz omówiono sposoby ich identyfikacji i zapobiegania. Ponadto, w trakcie 3-dniowego seminarium przedstawiciele Deloitte zaprezentowali innowacyjne narzędzie informatyczne uComply Tool, które jest wykorzystywane przez międzynarodowe instytucje finansowe w procesie weryfikacji klientów, kontrahentów oraz innych osób trzecich pod kątem obecności na kilkuset międzynarodowych listach sankcyjnych (m.in. Unii Europejskiej, OFAC oraz UN).

Jesienią eksperci Deloitte wezmą udział w Compliance Day 2016, który odbędzie się w Warszawie w dniach 27-28 września 2016 roku. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez Jakuba Florka i Marcina Izbickiego. Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie Instytutu Compliance.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *