Intro

Witamy na blogu ekspertów zarządzania ryzykiem nadużyć, zgodnością oraz sprawami spornymi  Deloitte Polska.

Deloitte Forensic & Dispute Services Practice jest światowym liderem, świadczącym specjalistyczne usługi w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć. Za pomocą niniejszej platformy internetowej pragniemy podzielić się z Państwem naszą wiedzą oraz aktualnościami z zakresu szeroko pojętego zarządzania ryzykiem nadużyć oraz nieprawidłowości, zarządzania zgodnością oraz zapobieganiem nadużyciom technologicznym.

Obszar zarządzania ryzykiem nadużyć może przynosić organizacjom istotną wartość dodaną. Aby to było możliwe wymagane jest odpowiednie podejście do procesów narażonych na występowanie nadużyć oraz nieprawidłowości.  Wspierając naszych Klientów doradztwem oraz ekspertyzami  zapewniamy, że koszty z tytułu nadużyć zostaną zmniejszone, wzmocnieniu ulegnie generowany przychód, a także poprawiona zostanie transparentność działań biznesowych. Na co dzień skutecznie pomagamy zabezpieczać dowody  w tym dowody elektroniczne, rozwijamy proaktywność w wykrywaniu nadużyć oraz przedstawiamy nową jakość w zakresie inwestygowania nadużyć. Uczymy organizacje naszych klientów jak efektywnie zarządzać ryzykiem nadużyć oraz jak zapobiegać działaniom korupcyjnym w organizacjach wykorzystując nowoczesne technologie oraz analizę danych.

W skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni prawnicy, księgowi, eksperci dochodzeniowi oraz doradcy z zakresu zarządzania ryzykiem,  eksperci informatyki śledczej, którzy dzięki swoim szczególnym umiejętnościom analitycznym, dochodzeniowym wspieranym znajomością specyfiki przedsiębiorstw  mogą zaoferować Państwu efektywne kosztowo i profesjonalne wsparcie zawsze dopasowane do Państwa potrzeb.

 

Welcome to the Deloitte Polska fraud risk, compliance and disputes management blog.

Deloitte Forensic & Dispute Services Practice is a global leader providing specialist fraud risk management services.  Through this platform, we want to share with you our knowledge and news regarding broadly defined fraud and compliance risk management, as well as prevention against technology fraud.

Efficient fraud risk management may add substantial value to organizations.  To make it possible, an appropriate approach to processes exposed to fraud and risk of irregularities is required.  Providing our clients with advice and expertise we ensure reduced cost of fraud, enhanced revenue and improved transparency of business operations.  We provide effective everyday support with evidence collection (including electronic evidence), pro-actively detect fraud and offer new quality of its investigation.  We teach efficient fraud risk  management and corruption prevention with use of modern technologies and data analytics in our clients organisations.

Our team includes experienced lawyers, accountants, investigation specialists and risk management advisors, computer forensic experts with outstanding analytical and investigation qualifications accompanied with understanding of business specifics. They can provide you with cost-effective and professional support tailored to your needs.

 

Rafał Turczyn
Forensic & Dispute Services Practice Leader

Deloitte Polska

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *