Firmy farmaceutyczne bardziej transparentne – Kodeks Przejrzystości

Działalność firm farmaceutycznych od zawsze budziła kontrowersje ze względu na styczność z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia. Wynagrodzenie za prowadzenie wykładów i szkoleń, wyjazdy na seminaria naukowe i badania kliniczne to główne kategorie wydatków, jakie firmy farmaceutyczne ponoszą na rzecz lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych i instytucji ochrony zdrowia.

W celu zwiększenia transparentności przemysłu farmaceutycznego firmy zrzeszone w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA po raz pierwszy, 1 lipca 2016, opublikowały informacje o współpracy z pracownikami służby zdrowia i organizacjami medycznymi. Zgodnie z tzw. Kodeksem Przejrzystości od 2016 roku wszystkie firmy członkowskie INFARMY będą publikować wysokości wynagrodzeń i innych świadczeń związanych ze współpracą z przedstawicielami środowisk medycznych.

Zdaniem członków INFARMY głównym bodźcem stworzenia Kodeksu Przejrzystości było wprowadzenie jednoznacznych, przejrzystych zasad współpracy między firmami a przedstawicielami zawodów medycznych w celu przedstawienia opinii publicznej rzeczywistego wymiaru oraz znaczenia tej współpracy dla systemu ochrony zdrowia, rozwoju medycyny i dobra pacjentów.

Każda zrzeszona firma farmaceutyczna na swojej stronie internetowej publikować będzie tzw. Raport Przejrzystości zawierający dane dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego. W raporcie podane zostaną dane osobowe przedstawicieli zawodów medycznych, którzy wyrazili zgodę na udostępnienie danych wraz z wysokością przekazanych świadczeń. W przypadku osób, które nie wyraziły zgody na publikację danych osobowych, informacje na temat wydatków zostaną przekazane w sposób zagregowany (zaprezentowana zostanie całkowita wartość świadczeń w poszczególnych kategoriach oraz liczba lekarzy, którym je przekazano). Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w każdym momencie (także po podpisaniu umowy czy opublikowaniu raportu) będzie możliwe wycofanie już uprzednio udzielonej zgody.

Pierwsze opublikowane dane
Pierwszy opublikowany w Polsce Raport Przejrzystości pokazuje, że wśród zrzeszonych firm łączna wartość umów o współpracy ze środowiskami medycznymi w 2015 roku wyniosła ponad 632 mln PLN. Największą grupę wydatków stanowiła kwota przeznaczona na działalność rozwojowo-badawczą – 395,5 mln PLN (w tej grupie znajdują się przede wszystkim badania kliniczne). Kolejną grupą są świadczenia na rzecz organizacji ochrony zdrowia – 129 mln PLN (w tym 18 mln PLN przeznaczone na wynagrodzenia na realizowane projekty, 58 mln PLN na finansowanie branżowych wydarzeń i ponad 52 mln PLN na darowizny). Ostatnią grupę wydatków stanowią świadczenia na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych – 107,6 mln PLN. W tej grupie znajduje się ponad 66 mln PLN na sponsorowanie udziału w wydarzeniach naukowych lub edukacyjnych oraz ponad 41 mln PLN na inne usługi świadczone przez lekarzy, pielęgniarki i diagnostów laboratoryjnych na rzecz firm farmaceutycznych.

kodeks_przejrzystosci

Zgoda na publikację danych
Warto zaznaczyć, że w Polsce jedynie 22% przedstawicieli zawodów medycznych wyraziło zgodę na publikację danych dotyczących ich współpracy z firmami farmaceutycznymi. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez INFARMĘ do europejskiej czołówki jest nam jeszcze bardzo daleko – dla porównania w Niemczech na publikację danych zgodziło się ponad 60% lekarzy, a w Holandii ponad 85%. Niemniej jednak, należy pozytywnie ocenić inicjatywę INFARMY – Kodeks Przejrzystości stanowi ważny krok ku zwiększeniu transparentności kontaktów firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia.

Źródła:
http://www.kodeksprzejrzystosci.pl/
http://www.infarma.pl/fileadmin/templates/infarma_v1.0/design/gfx/INFARMA_-_Kodeks_Przejrzystosci_3_12_2013.pdf
http://e.pulsmedycyny.pl/4577584,81160,przejrzysci-w-22-procentach

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *