FCPA ponownie w natarciu – część II

Naruszenie FCPA w aspekcie korumpowania funkcjonariuszy publicznych ma miejsce, gdy wystąpi jednocześnie pięć elementów:

  • podmiot objęty zakazem,
  • dokonuje płatności,
  • na rzecz funkcjonariusza publicznego spoza USA,
  • aby wpłynąć na decyzje (korupcyjna intencja),
  • w celu pozyskania lub utrzymania biznesu.

We wcześniejszym wpisie przybliżyłem dwa pierwsze elementy. W dniu dzisiejszym wpisie czas na funkcjonariuszy publicznych spoza USA.

FCPA zakazuje płatności na rzecz zagranicznych funkcjonariuszy publicznych (spoza USA), partii politycznych, potencjalnych kandydatów na wysokie stanowiska. Zakazane są również płatności na rzecz osób trzecich, kiedy jest wiadomym, że całość lub cześć płatności zostanie przekazana ww. oficjelom.

Zagraniczny funkcjonariusz publiczny

Zgodnie z definicją zawartą w FCPA zagraniczny funkcjonariusz publiczny oznacza urzędnika lub pracownika zagranicznego rządu, urzędu, agencji rządowych, przedsiębiorstwa państwowego oraz międzynarodowej organizacji (np. WTO, Bank Światowy, OECD).

FCPA zakazuje płatności korupcyjne na rzecz każdego urzędnika lub pracownika, niezależnie od jego rangi (np. szeregowy pracownik urzędu skarbowego, dyrektor Agencji Mienia Wojskowego, ordynator państwowego szpitala czy sekretarz stanu). Nie jest jednak zakazane dokonanie płatności (np. dotacja) na rzecz zagranicznego rządu lub jego podległych instytucji. Spółka, która przyznaje grant na wspieranie cyfryzacji ludności powinna upewnić się, że tak przekazane środki nie będą miały na celu skorumpowanie urzędnika.

Przez przedsiębiorstwo państwowe należy rozumieć przedsiębiorstwo, którego bezpośrednim lub pośrednim właścicielem jest Skarb Państwa lub też jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez Skarb Państwa. Sądy amerykańskie wymieniają szereg czynników, które należy brać pod uwagą przy ocenie istnienia własności lub kontroli Skarbu Państwa nad przedsiębiorstwem: np. rodzaj własności, stopień kontroli, powołanie kluczowych pracowników, cel powstania, przywileje (monopol), wsparcie finansowe (ulgi podatkowe, zwolnienia) etc.

Jeżeli Skarb Państwa nie posiada lub nie kontroluje większości udziałów jest mało prawdopodobne, aby zostało wszczęte dochodzenie w sprawie naruszenia FCPA. Niemniej jednak w przypadku udział mniejszościowego, spółka może być traktowana jako przedsiębiorstwo państwowe w przypadku np. rząd posiada prawo weta w istotnych sprawach lub mianuje kluczowych managerów i członków rady.

Płatność na rzecz osób trzecich

Zakazane są płatności na rzecz osób trzecich, kiedy jest wiadomym, że całość lub cześć płatności zostanie przekazana funkcjonariuszom publicznym.

Wiele spółek zatrudnia pośredników lub przedstawicieli znających realia danego kraju, którzy służą wsparciem w prowadzeniu biznesu. Spółki powinna być jednak świadome ryzyka wynikającego z angażowania takich pośredników. Fakt, że łapówka płacona jest przez podmiot trzeci nie eliminuje ryzyka naruszenia FCPA po stronie spółki.

„Wiadomym jest”

Winna naruszenia FCPA może być osoba, która angażuje się w proceder wręczania łapówki lub jest świadoma okoliczności i rezultatu działań innych osób (wręczenia łapówki). Winna naruszeniu jest też osoba, która ma przekonanie, że takie zdarzenia, lub okoliczności miały lub będą mieć miejsce.

Po jurysdykcję FCPA podlegają także osoby, które celowo unikają wiedzy na temat ewidentnych naruszeń FCPA lub wysokiego ryzyka takiego naruszenia (tzn. chowają głowę w piasek). Najczęściej spotykanymi czerwonymi flagami dotyczącymi angażowania osób trzecich są m.in.: wygórowane prowizje i honoraria na rzecz pośrednika, nieproporcjonalne rabaty dla dystrybutorów, umowy konsultingowe na osobliwe, nieprecyzyjnie określone usług, bliskie powiązania osoby trzeciej z funkcjonariuszem publicznym.

Spółki powinny uwzględnić powyżej opisane ryzyka związane z naruszeniem FCPA i odpowiednio uwzględnić je w swoich programach zgodności.

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga, gdzie w kolejnych artykułach omówimy pozostałe elementy naruszenia ustawy FCPA.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *