FCPA ponownie w natarciu – Cel biznesowy i intencja korupcyjna

Naruszenie FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) w aspekcie korumpowania funkcjonariuszy publicznych ma miejsce, gdy wystąpi jednocześnie pięć elementów:

 • podmiot objęty zakazem,
 • dokonuje płatności,
 • na rzecz funkcjonariusza publicznego spoza USA,
 • aby wpłynąć na decyzje (korupcyjna intencja),
 • w celu pozyskania lub utrzymania biznesu (cel biznesowy)

We wcześniejszych wpisach (cz. 1, cz. 2) przybliżyłem trzy pierwsze elementy. W dzisiejszym wpisie czas na korupcyjną intencję w celu biznesowym.

FCPA: Korupcyjna intencja

Aby mówić o naruszeniu FCPA, płatności na rzecz urzędnika powinna towarzyszyć korupcyjna intencja. Celem zapłaty, obietnicy zapłaty lub podarowania czegokolwiek wartościowego w takim przypadku jest wpłynięcie na urzędnika aby wykorzystał zajmowane stanowisko w sposób oczekiwany przez wręczającego łapówkę.

Przedsiębiorca może być pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie przepisy FCPA nie tylko za dokonanie płatność lub po faktycznym dokonaniu przez urzędnik umówionych czynności. Samo oferowanie czy też wyrażenie zgody na łapówkę stanowi naruszenie FCPA i jest ścigane przez amerykańską administrację.

FCPA: Cel biznesowy

Naruszenie FCPA dotyczy tylko płatności łapówek w celu otrzymania kontraktu lub jego przedłużenia. Niemniej jednak cel biznesowy takiej płatności jest interpretowany szeroko przez amerykańskie organy nadzoru, co znalazło poparcie w orzecznictwie sądowym. Przykładami płatności, które stoją w sprzeczności z FCPA i podlegają ściganiu są m. in. płatności w celu:

 • uzyskania preferencji podatkowych, uzyskania zwolnienia podatkowego lub anulowania kary
 • obejścia zasady dotyczących importu towarów, zmniejszenie lub niepłacenie należnego cła,
 • spowodowania działań administracji rządowej powstrzymującej konkurencję przed wejściem na lokalny rynek
 • obejścia wymogów potrzebnych do uzyskania koncesji, licencji, pozwoleń.
 • wpływu na proces zamówień publicznych
 • uzyskania zadowalających rozstrzygnięć w prowadzonych postępowaniach administracyjnych i sądowych

Spółki powinny uwzględnić powyżej opisane ryzyka związane z naruszeniem FCPA i odpowiednio uwzględnić je w swoich programach zgodności.

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga, gdzie w kolejnych artykułach omówimy inne kwestie związane z naruszeniem ustawy FCPA.

Zobacz także:

FCPA ponownie w natarciu – Twarde amerykańskie prawo antykoprupcyjne

FCPA ponownie w natarciu

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *