Czy europejskie wymogi dla healthcare compliance pójdą śladem Sunshine Act?

Nie od dziś wiadomo, że  przepływy środków finansowych oraz dóbr pomiędzy przedstawicielami biznesu farmaceutycznego, producentami oraz dystrybutorami urządzeń medycznych, a środowiskiem lekarskim znajdują się od dawna w zainteresowaniu rozmaitych organów kontrolnych  w Stanach  Zjednoczonych. Rozwój regulacji prawnych,  mechanizmów zapewniających transparentność kontaktów oraz sankcjonujących nieakceptowalne zachowania, a także ostatni pomysł ścisłego rejestrowania oraz upubliczniania kontaktów o charakterze finansowym pomiędzy koncernami farmaceutycznymi, a środowiskiem lekarskim  jest  kolejnym  remedium ograniczającym ryzyko wywierania wpływu przez zewnętrzne czynniki na podejmowane przez lekarzy specjalistów decyzje medyczne.

Od 1 sierpnia 2013 roku przedsiębiorstwa farmaceutyczne, firmy dostarczające urządzenia medyczne, firmy biotechnologiczne, a także podmioty biorące udział w zakupach oraz procesie negocjowania zakupów lekarstw oraz  urządzeń medycznych rozpoczęły gromadzenie informacji o transakcjach finansowych pomiędzy nimi jako biznesem medycznym, a środowiskiem lekarskim zgodnie z zapisami nowej regulacji the Physician Payments Sunshine Act (Sunshine Act) w  Stanach Zjednoczonych.

Co ciekawe zgromadzone dane mają już w 2014 roku zostać przekazane do Centrów CMS (Centres for Medicare & Medicaid Services), które mają zadbać o podanie zebranych uprzednio danych do wiadomości publicznej. Taki proces raportowania ma mieć charakter ciągły oraz przebiegać raz w roku. Raportowanie obejmuje wszelkie bezpośrednie i pośrednie płatności oraz transfery dóbr skierowane do lekarzy medycyny  oraz do edukacyjnych placówek medycznych kształcących nowych adeptów sztuki lekarskiej, a także rozwijających umiejętności  lekarzy medycyny.

Już teraz próba poddania publicznej analizie informacji o powiązaniach pomiędzy przedstawicielami koncernów, a  lekarzami medycyny  wzbudza spore emocje w  obu zobowiązanych do stosowania   grupach. Niewątpliwie Sunshine Act jest czymś nowym na tle  obowiązujących dotychczas regulacji regulujących kontakt ze środowiskiem lekarskim. O tym co zmieni się w Europie na skutek pojawienia się nowej regulacji  oraz czy Europa podąży śladem Stanów Zjednoczonych celem zapewnienia większej transparentności kontaktów koncernów farmaceutycznych ze środowiskiem lekarskim  opowiem w następnej notce.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *