Nadużycia – w których branżach ryzyko jest największe?

W dzisiejszym świecie wiele pokus i źródeł motywacji pracowników, często również wysoko postawiona poprzeczka oczekiwań, wpływa na występowanie ryzyka nadużyć. Od firm zatrudniających mniej niż 10 pracowników począwszy, po wielkie międzynarodowe korporacje,  tak naprawdę w każdej z organizacji nie można wykluczyć celowego działania pracowników czy kadry zarządzającej ukierunkowanego na osiąganie korzyści własnych wbrew ustanowionym regułom. Otoczenie kulturowe oraz organizacyjne, kręgosłup moralny danej organizacji, przykład płynący z góry czy skuteczność kontroli to czynniki, które mają wpływ na podatność organizacji na występujące ryzyko nadużyć.

Ryzyko nadużyć – opinia eksperta

Jak zwraca uwagę Rafał Turczyn, Lider Zespołu Nadużyć i Ekspertyz w Sprawach Spornych Deloitte, „wyłudzenia w firmach zawsze występowały i występować będą. Jako ludzie różnimy się między sobą, posiadamy inne wartości, kierujemy się innymi priorytetami, a często inaczej definiujemy własne potrzeby życiowe. Zawsze znajdzie się ktoś taki, kto będzie miał wystarczająco dużo motywacji i zbyt mało własnych hamulców moralnych, aby przyjęte reguły postępowania przełamywać. Zawsze znajdzie się również organizacja biznesowa, w której mechanizmy kontrolne bądź ich zastosowanie zostanie ograniczone”.

Raport ACFE o ryzyku nadużyć

Niemniej, według raportu międzynarodowego Stowarzyszenia Ekspertów Ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji (ACFE) nadużycia mają swoistą charakterystykę w zależności od branż, których dotykają. Raport bazuje na 1483 ankietach wypełnionych przez członków ACFE, z których wyselekcjonowano 643 przypadki nadużyć z lat 2012-2014, które stanowią podstawę badania. Dla zbudowania właściwego postrzegania raportu dodać można, że zawiera on 12 przypadków pochodzących z Polski, a 14 dotyczących wyłudzeń dokonanych na terytorium Niemiec.

Raport odnotowuje, że charakterystyka nadużyć nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim badaniem bazującym na danych z lat 2010-2012. Najwięcej ilościowo przypadków, spośród przekazanych do ACFE, zanotowano w sektorze bankowym oraz usług finansowych (18%).  Kolejnymi ilościowo wyraźnie reprezentowanymi sektorami były sektory: Publiczny (10%), Produkcyjny (8,5%), Medyczny (7,3%), Usług (5,6%). Wartym zauważenia jest fakt wysokiej ilości wyłudzeń w sektorze ubezpieczeniowym (4,5%).

Ryzyko nadużyć – sektor wydobywczy z największą medianą strat

Porównując ilość zanotowanych wyłudzeń oraz medianę strat nimi spowodowanych można zauważyć, że branże z dużą ilością zanotowanych wyłudzeń niekoniecznie odnotowują wyłudzenia o wysokich wartościach. Największe wartości median strat odnotowane zostały w sektorach: Wydobywczym (USD 900K), Deweloperów (USD 555K); Energetycznym (USD 450K), Sprzedaży Hurtowej (USD 375K), Technologicznym (USD 250K) i Produkcyjnym (USD 250K). Wymienione sektory są podatne na większe wartości strat wynikających z nadużyć z powodu prowadzonej działalności przetargowej o dużej skali a mniejszej częstotliwości.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe porównanie ilości i mediany strat w podziale na branże.

ada

(źródło: ACFE)

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *