Nasze usługi

Zarządzanie ryzykiem nadużyć (ang. fraud risk management) oraz zapewnienie zgodności (ang. compliance) stawia dzisiejszym korporacjom wiele wyzwań.
Usługi Deloitte Forensic skoncentrowane są na dostarczeniu przedsiębiorstwom rozwiązań dedykowanych do zapobiegania, wykrywania i postępowania w przypadku wykrycia nadużycia. Na podstawie identyfikacji stanu obecnego i oczekiwań naszych Klientów jesteśmy w stanie przygotować rozwiązania dopasowane do każdego Klienta z osobna, w oparciu o szerokie biznesowe i operacyjne doświadczenia naszych ekspertów.

W skład zespołu zarządzania ryzykiem nadużyć wchodzą biegli rewidenci, doświadczeni eksperci różnych specjalności, prawnicy, informatycy oraz programiści, którzy dzięki swoim szczególnym umiejętnościom badawczym, dochodzeniowym, programistycznym i znajomością specyfiki przedsiębiorstw, mogą zaoferować klientom wsparcie w następujących obszarach:

 • Zarządzanie nadużyciami – badanie nadużyć gospodarczych (audyty śledcze i dochodzeniowe), prowadzenie postępowań wyjaśniających, gromadzenie materiałów dowodowych, pozyskiwanie oraz analiza dowodów elektronicznych (e-discovery), ekspertyzy w zakresie nadużyć,
 • Zarządzanie zgodnością – analiza zgodności z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi regulacjami (np. US Foreign Corrupt Practices Act – FCPA, the UK Bribery Act, AML – regulacje lokalne oraz dyrektywy unijne), wdrażanie programów zarządzania zgodnością,
 • Przeciwdziałanie nadużyciom – budowanie strategii przeciwdziałania nadużyciom, ocena i wsparcie w zakresie budowania struktur przeciwdziałania nadużyciom, nadużycia w sprzedaży i obsłudze klienta, zapobieganie uwikłaniu firmy w łańcuch karuzeli VAT- Missing Trader Fraud, nadużycia klienckie, nadużycia techniczne, inne specyficzne nadużycia,
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – przeglądy zabezpieczeń przed praniem pieniędzy, analiza wsparcia narzędziowego oraz sposobów oceny klienta, definiowanie zakresu związanego z beneficjentem rzeczywistym,
 • Wsparcie w sporach – przeprowadzamy wyceny strat z tytułu nadużyć oraz pomagamy naszym Klientom zebrać materiał dowodowy i ukształtować roszczenia w sprawach o nadużycia, wspieramy w rozstrzyganiu sporów finansowych oraz sporów w zakresie kontraktów,
 • Wsparcie w decyzjach M&A – wspieramy naszych klientów w przeprowadzaniu analiz forensic due diligence określając poziom ryzyka nadużyć i nieprawidłowości, braku zgodności,
 • Szkolenia – przeprowadzamy szkolenia i warsztaty zwiększające świadomość ryzyka nadużyć oraz zgodności,
 • Usługi wywiadu gospodarczego – pomagamy poznać prawdziwe oblicze klientów, dostawców oraz innych partnerów handlowych,
 • Analizy danych – przeprowadzamy zaawansowane detekcyjne analizy danych w zakresie dużych wolumenów transakcji i danych zawartych w systemach finansowo-księgowych, systemach CRM oraz systemach naliczania oraz wypłaty prowizji. Pomagamy wykrywać niedostępne ramach stosowanych metod nieprawidłowości oraz nadużycia,
 • Odzyskiwanie usuniętych danych i przeszukiwanie zbiorów komputerowych – pomagamy odzyskać usunięte informacje oraz je analizujemy,
 • Technologia – wsparcie we wdrażaniu technologii używanej w celu zapobiegania ryzyku nadużyć oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy.