POLECAMY

Usługi faktoringu w kontekście przepisów znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

autor: Maciej Długokęcki Pod pojęciem faktoringu rozumiana jest dwustronna umowa między faktorem (podmiotem świadczącym usługę faktoringu), a faktorantem (przedsiębiorcą sprzedającym towary bądź usługi), której przedmiotem jest wykup przez firmę faktoringową od faktoranta nieprzeterminowanych...

Aaron Goldfinch

Aaron Goldfinch

Forensic Practice Leader
Deloitte Polska