POLECAMY

Właściwe postępowanie (Conduct & Culture) – cz. 3 Systemy motywacyjne – governance

Jednym z kluczowych elementów zarządzania ryzykiem misconduct jest dostosowanie struktury systemów motywacyjnych do strategii biznesowej, profilu ryzyka, jak również kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Właściwie zorganizowany system zachęt finansowych i pozafinansowych może zmotywować pracowników do...

Aaron Goldfinch

Aaron Goldfinch

Forensic Practice Leader
Deloitte Polska