POLECAMY

Podcast: V Dyrektywa AML – najważniejsze zmiany

V Dyrektywa AML weszła w życie w dniu 9 lipca 2018 r. Na jej implementację do krajowych systemów prawnych państwa członkowskie UE mają 18 miesięcy do 10 stycznia 2020 r. V Dyrektywa AML powstała, jako odpowiedź na zmieniające się trendy w zakresie finansowania terroryzmu i prowadzenia operacji przez...

Aaron Goldfinch

Aaron Goldfinch

Forensic Practice Leader
Deloitte Polska